Kimler burs başvurusunda bulunabilir?

Vakfımız; geçmişini bilerek geleceğe bakabilen, fikri ve kültürel yönden donanımlı, bilimsel düşünce yapısına sahip bir gençlik yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir. Türkiye Gençlik Vakfı kendini daima geliştiren, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olur.

Türkiye Gençlik Vakfı; maddi imkânları sınırlı gençlerimize burs imkânı sunarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizi topluma yararlı hale getirmek, özgüveni yüksek bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacındadır.

Türkiye Gençlik Vakfı bursu; devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak başvuru formları üzerinden yapılacaktır. Uygun bulunan adaylar mülakata çağırılacak ve değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken başvuru formundan elde edilen bilgiler objektif olarak dikkate alınacaktır.

Burs Verilecek Öğrenciler İçin Aranan Kriterler:

  • T.C. vatandaşı olması
  • Lisans veya ön lisans programlarından birine kayıtlı olması
  • Akademik başarı
  • Ekonomik durumu
  • Sosyal başarısı